Določbe Zakona o pacientovih pravicah

Upamo in želimo, da ste zadovoljni s kvaliteto naših storitev in z našim odnosom do Vas.

V primeru, da so vaše izkušnje ali pričakovanja drugačna, so Vam na voljo spodaj naštete pritožbene poti:

USTNO – po določilih 57. člena ZPacP je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pristojen:
Franci Markovič, direktor podjetja FizAktiv, tel. 040 161 555, franci.markovic@gmail.com.

PISNO – pritožbo pošljete po pošti na naslov: FizAktiv d.o.o., Na klancu 16, 1295 Ivančna Gorica. 

Na podlagi 59. člena ZPacP lahko pacient:

– prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve;
– prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi;
– vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov, če je za kršitev zvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.